cryoserver

Cryoserver v9.3.1

Ukazał się Cryoserver v9.3.1, wzbogacony o kolejne ulepszenia i funkcjonalności proponowane przez użytkowników.

    W wersji 9.3.1 znajdziemy m. in.:
  • wyszukiwanie w archiwum po numerze GUID
  • nowy rodzaj roli DataGuardian (Shared Account Transcript) – który automatycznie otrzymuje zapisy sesji użytkowników przełączających się na inne konto
  • nowy rodzaj Retention Policy, pozwalający zdefiniować okres retencji od zadanej daty (Fixed Date). Dotychczas okres retencji był definiowany jako okres czasu wstecz od bieżącej daty (Rolling Date)
  • wsparcie dla monitoringu za pomocą oprogramowania Prometheus (metrics collection)
  • zapis czatów Microsoft Teams jako wiadomości IM
  • eksport wiadomości IM do pliku PDF

oprogramowania Prometheus cryoserver
Uprzejmie prosimy o kontakt z naszym działem supportu celem podniesienia wersji oprogramowania Cryoserver do v9.3.1