varonis

Varonis zapowiedział DatAdvantage Cloud

Varonis zapowiedział DatAdvantage Cloud, rozwiązanie chroniące aplikacje SaaS i IaaS o znaczeniu krytycznym -- AWS, Box, GitHub, Google Drive, Jira, Okta, Salesforce, Slack, i Zoom.

DatAdvantage Cloud pozwala odpowiedzieć na krytyczne pytania, wspólne dla wszystkich usług chmurowych:

- Kto ma dostęp do poufnych informacji o naszym produkcie? W jaki sposób?

- Które pliki, zawierające wrażliwe dane osobowe, są udostępniane przez współdzielenie linków?

- Którzy użytkownicy zewnętrzni mają przyznane uprawnienia w którejkolwiek z naszych aplikacji chmurowych?

Varonis jest pionierem w dziedzinie bezpieczeństwa i analizy danych, specjalizującym się w oprogramowaniu do ochrony danych, wykrywaniu i reagowaniu na zagrożenia oraz zapewniania zgodności z przyjętymi standardami.