bitglass

Kolejna nagroda dla Bitglass

Pandemia wymusiła zmianę sposobu pracy ze stacjonarnej na zdalną. Trudno się spodziewać, aby w najbliższym czasie ten trend uległ zmianie. Firmy stoją przed wyzwaniem technologicznym, jak zapewnić bezpieczeństwo pracy z firmowymi danymi w sieci.

Inteligentna, bezpieczna brama internetowa firmy Bitglass otrzymała nagrodę Best Online Security Solution. Jest to kolejna nagroda dla innowacyjnej platformy bezpieczeństwa SASE firmy Bitglass.

Bitglass jest dostawcą wyjątkowej usługi SASE (Secure Access Service Edge) składającej się z pięciu głównych, zintegrowanych technologii: SD-WAN, FWaaS (Firewall-as-a-Service – zapora sieciowa jako usługa), CASB (Cloud Access Security Broker – broker zabezpieczeń dostępu do chmury), SWG (Secure Web Gateway – bezpieczna brama internetowa) i ZTNA (Zero Trust Network Access – mechanizmy dostępu w sieci o zerowym zaufaniu).