Łatwa integracja EasyNAC - VMware Carbon Black

  • październik 2022
  • AKBIT

Ten krótki film pokazuje, na przykładzie VMware Carbon Black, jak łatwa jest integracja rozwiązania EasyNAC (Network Access Control) z systemami zarządzania bezpieczeństwem stacji roboczych. Integracja jest wykorzystywana, aby całkowicie bezagentowo kontrolować bieżący status zarządzanych stacji i blokować je natychmiast w przypadku niezgodności z polityką bezpieczeństwa. To jeden z elementów budowania architektury Zero Trust.

ZACHĘCAMY DO TESTÓW.
Easy NAC jest bezagentowym rozwiązaniem typu Network Access Control. Jest prosty do wdrożenia, łatwy w zarządzaniu i opłacalny kosztowo. Nie są wymagane żadne zmiany w infrastrukturze sieciowej.

Monitorowanie / Profilowanie urządzeń; Egzekwowanie zgodności z polityką bezpieczeństwa; Ochrona LAN / VPN; Ochrona anty-spoofing; Automatyczne umieszczanie na białej liście; Automatyczne reagowanie na zagrożenia; Dostęp oparty na rolach; Rejestracja urządzeń BYOD i dostęp dla Gości