varonis

Varonis zwiększa bezpieczeństwo i widoczność danych przechowywanych w AWS

Varonis zwiększa bezpieczeństwo i widoczność danych przechowywanych w AWS S3 (Amazon Simple Storage Services).

To kolejne funkcje ochrony danych w ramach rozwiązania DatAdvantage Cloud, obejmującego wiele aplikacji Iaas i SaaS:

- automatyczne wykrywanie wrażliwych danych przechowywanych w AWS S3
- wskazanie, które dane są szeroko upublicznione, w tym dla zewnętrznych użytkowników i ograniczanie tego dostępu
- wskazanie błędów w konfiguracji AWS, stanowiących ryzyko dla bezpieczeństwa danych
- wykrywanie i analiza podejrzanych zachowań użytkowników

Pamiętajmy, że to na każdej organizacji spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze. Zainteresowanym firmom Varonis oferuje bezpłatnie przeprowadzenie Data Risk Assessment, które weryfikuje bezpieczeństwo danych w firmowych zasobach SaaS i IaaS.