acunetix

Korzyści z używania skanera bezpieczeństwa

Co to jest skanowanie zabezpieczeń?

Skanowanie zabezpieczeń to zautomatyzowany proces, który skanuje elementy sieci, aplikacji lub urządzenia w celu sprawdzenia luk w zabezpieczeniach. Skanowanie bezpieczeństwa jest procesem, który powinien być podejmowany regularnie, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji.

Zarówno skanowanie bezpieczeństwa sieci, jak i skanowanie zabezpieczeń aplikacji internetowych można wykonać za pomocą skanera bezpieczeństwa, takiego jak Acunetix. Skanowanie zabezpieczeń sieci za pomocą Acunetix obejmuje:

  • Skanowanie i kontrolę serwerów na styku z Internetem pod kątem ponad 35 000 luk w zabezpieczeniach oraz wykrywanie słabości systemu i sieci.
  • Wykrywanie podatnych wersji aplikacji i zapewnienie, że na serwerach nie działają żadne nielegalne usługi, takie jak np. trojany.
  • Korzystanie z różnych technik, takich jak odciski palców systemu operacyjnego, aby wykryć czy doszło do wycieku danych.
  • Sprawdzenie czy wszystkie usługi organizacji, w tym FTP i poczta, nie są narażone na Heartbleed, POODLE lub Shell Shock.

Innym poziomem skanowania bezpieczeństwa jest skanowanie w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych, które sprawdza aplikacje internetowe pod kątem wszelkich luk, które pozwoliłyby hakerowi uzyskać dostęp, ryzykując w ten sposób kradzież danych, zniszczenie i utratę zaufania klientów. Istnieje wiele różnych typów luk w zabezpieczeniach, ale niektóre z najczęstszych to SQL injection i Cross Site Scripting, których istnieje wiele wariantów. Skaner zabezpieczeń, taki jak Acunetix Web Vulnerability Scanner, wykonuje następujące czynności:
  • Błyskawicznie indeksuje tysiące stron sprawdzanych aplikacji internetowych.
  • Dogłębnie testuje SQL injection i Cross-Site Scripting (XSS) i jest to najdokładniejszy skaner tych luk.
  • Technologia Acunetix AcuSensor umożliwia dokładne skanowanie z niskimi współczynnikiem False Positive, łącząc techniki skanowania black-box z informacjami z czujników umieszczonych wewnątrz kodu źródłowego.
  • Automatyczna analiza JavaScript dla testów bezpieczeństwa aplikacji AJAX i Web 2.0.
  • Rejestrator sekwencji logowania, aby testowanie obszarów chronionych hasłem było szybkie i łatwe.
  • Acunetix DeepScan, który może interpretować protokoły SOAP, XML, AJAX i JSON.
Ostatnim poziomem skanowania bezpieczeństwa jest skanowanie systemu pojedynczego urządzenia (np. komputera). Taki skan znajdzie złośliwe oprogramowanie (malware), trojany, keyloggery i wszystko inne co może być szkodliwe dla twojego komputera.

Autor: Adam Kluska